കേരളത്തിൽ വാക്സിനേഷന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടവരിൽ 11 വിഭാഗങ്ങളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

വിദേശത്തേക്ക് ജോലി-പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായി പോകുന്നവരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മുൻഗണനാ വിഭാഗം പരിഷ്‌കരിച്ചത്.

സിസ്റ്റര്‍ ലിനിയുടെ ഓര്‍മ്മദിനത്തില്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിനന്ദിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ്ജ്

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് സ്വന്തം ജീവന്‍ പണയപ്പെടുത്തി നാടിനെ സേവിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ലിനിയുടെ ജീവിതം ആവേശമാണ്.

കേരളത്തിൽ മന്ത്രിപദത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക; നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി വീണാ ജോര്‍ജ്

പഠനം, കല, മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനം, പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയില്‍ മികവുതെളിയിച്ച പ്രതിഭ ആയിരുന്നു വീണ ജോര്‍ജ്.