പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തിയ സന്ദർശകർക്കായി വീണ്ടും അതിർത്തികൾ തുറന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ

ബുധനാഴ്ച നടന്ന യോഗത്തിൽ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി 27 അംഗ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംബാസഡർമാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു.

രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രൂക്ഷമായ നഗരങ്ങളില്‍ വാക്‌സിനെടുത്തവരില്‍ കൊച്ചി മുന്നില്‍

രാജ്യത്ത് കോവിഡ്-19 വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ നഗരങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് വാക്‌സിനേഷനില്‍ കൊച്ചി മുന്‍പന്തിയില്‍ എത്തിയത്.