ബിജെപി കേരളത്തില്‍ വളരണമെങ്കില്‍ ഗുജറാത്ത് മോഡല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ വേണം: ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍

വീഴ്ചകള്‍ കണ്ടെത്തി മുന്നേറാന്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗിയുടെയും വാറോല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല’ – ശോഭ പറഞ്ഞു.