പിണറായി വിജയനാണ് പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നെന്ന് ആരോപിക്കുന്നത് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് സംസ്കാരം അംഗീകരിക്കുന്നവർ: സീതാറാം യെച്ചൂരി

ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സുർജീത് സിംഗിന്‍റെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ജ്യോതിബസു പ്രധാനമന്ത്രിയായില്ല.