തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സ്റ്റാലിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത് മലയാളിയായ അനു ജോർജ്ജ് ഐഎഎസ്

2002ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ റവന്യൂ സര്‍വീസ് നേടിയ അനു ജോർജ്ജ് 2003ല്‍ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം റാങ്കോടെയാണ് ഐ.എ.എസ് നേടിയത്.