കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നര കോടി തന്നെ; ബിജെപിയുടെ കള്ളപ്പണം തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ നിർണായക മൊഴി

കാറിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക അറയുണ്ടാക്കിയാണ് പണം സൂക്ഷിച്ചത്. കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ ഷംജീറിന് ഇക്കാര്യം അറിയില്ലെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.