എം.എം മണിയോട് തോല്‍വി സമ്മതിച്ചു; താന്‍ വാക്ക് പാലിക്കുമെന്നും നാളെ തല മൊട്ടയടിക്കുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ഇ.എം അഗസ്തി

ഉടുമ്പന്‍ചോലയില്‍ എംഎം മണിയോട് 20000 വോട്ടിനു തോറ്റാല്‍ മൊട്ടയടിക്കുമെന്ന് അഗസ്തി വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു.