രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധന വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു; ഈ മാസം ഇന്ധന വില കൂട്ടിയത് ഏഴ് തവണ

നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുതുച്ചേരിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ധനവില വര്‍ധനയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായിരുന്നു.