കേരളത്തിലെ പൊതു- സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ പത്തു കമ്പനികള്‍ നൈട്രജന്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ ഓക്‌സിജന്‍ പ്ലാന്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു

അടുത്തിടെ കൊച്ചി റിഫൈനറിയിലെ നൈട്രജന്‍ പ്ലാന്റില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ഓക്‌സിജന്‍ ഉത്‌പാദനം തുടങ്ങി.