ഡോ. ഫിലിപ്പോസ് മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റം; ചിരിയുടെ തമ്പുരാന് വിട

തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗം എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കാനും കാണാനുമായി എത്തുന്നവർക്ക് ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വത്യാസമില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

മലയാള മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ മാമ്മൻ വർഗീസ് അന്തരിച്ചു

1965ൽ ജനറൽ മാനേജരും 1973ൽ മാനേജിങ് എഡിറ്ററുമായി. ന്യൂസ് പേപ്പർ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തോംസൺ ഫൗണ്ടേഷനിൽ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.