രാജി സന്നദ്ധത; യു.ഡി.എഫ് ഏകോപന സമിതിയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍

കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് സാങ്കേതിക അര്‍ത്ഥത്തില്‍ മാത്രമാണ് തുടരുന്നതെന്നാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പ്രതികരണം.