സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു കോടി കോവിഡ് വാക്‌സിന് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കി: മുഖ്യമന്ത്രി

പൊതുജനങ്ങളുമായി കൂടുതല്‍ സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തേണ്ടി വരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് വാക്സീന്‍ നല്‍കുന്നതിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നുണ്ട്.