തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെ. സുരേന്ദ്രന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നൂറ് കോടി രൂപ ബാലൻസ്; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബി.ജെ.പി നേതാവ്

എ ക്ലാസ് ക്യാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാതെ തങ്ങളുടെ നോമിനികളെ സ്ഥാനാർഥികൾ ആക്കുവാൻ ആകുന്നത് പയറ്റിസുരേന്ദ്രനും മുരളീധരനും