സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം; അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കും കിറ്റ് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കര്‍ശനനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ വൈറസ് വ്യാപനം പിടിച്ചുനിര്‍ത്താനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.