ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കെതിരെ മാധ്യമങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു; തനിക്കെതിരെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി ഫസീല ഇബ്രാഹിം

എന്റെ ഭരണഘടനാവകാശമാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്‌സ്പ്രഷൻ. ഈ രാജ്യം എങ്ങോട്ടാണ് പോകന്നത്. ഇവിടെ ഏകാധിപത്യമാണോ നടക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു.