പിണറായിയുടെ ജനപിന്തുണ മനസ്സിലാക്കാനായില്ല; കോണ്‍ഗ്രസ് തോല്‍വിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ചവാന്‍ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ ആരാകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാന്‍ഡില്‍ വലിയ ആശങ്കയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.