അടിയന്തര ചികിത്സ വേണ്ടവരെ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കുന്നില്ല; പരാതിയുമായി ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികള്‍

ദ്വീപിൽ രണ്ട് രോഗികളെ മാറ്റേണ്ട അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് കളക്ടര്‍ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ദ്വീപുകാര്‍ പറയുന്നു.