ലക്ഷദ്വീപിലെ ബംഗാരം ദ്വീപും കൊച്ചി ഗസ്റ്റ്ഹൗസും സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറാൻ നീക്കം

എട്ടുകിലോമീറ്റർ നീളവും നാലുകിലോമീറ്റർ വീതിയുമാണ് ദ്വീപിന്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് മാത്രമാണ് ദ്വീപ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.