കോവിഡിന് ഗോമൂത്രം മരുന്നല്ലെന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു; മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ആക്ടിവിസ്റ്റും മണിപ്പൂരിൽ അറസ്റ്റിൽ

ഇനിയെങ്കിലും ഗോമൂത്രത്തെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് ഇരുവരും ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.