അസ്തമിച്ചത് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം; കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മയെ അനുസ്മരിച്ച് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

അന്തരിച്ച വിപ്ലവ നായിക കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മയെ അനുസ്മരിച്ച് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. അസ്തമിച്ചത് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഗൗരിയമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരിച്ചു.

കോടിയേരിയുടെ അനുസ്മരണ കുറിപ്പ് –

സഖാവ് കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മയുടെ വിയോഗത്തിലൂടെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രമാണ് അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ത്യാഗപൂർണ്ണമായ പങ്കുവഹിച്ച ധീരവനിതയാണ് ഗൗരിയമ്മ.

സി.പി.ഐ.എം നേതാവായി ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച സഖാവ് പിന്നീട് ജെ.എസ്.എസ് രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും അവസാന കാലത്ത് സി.പി.ഐ.എമ്മുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടുപോയത്.കേരളത്തിലെ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഗൗരിയമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സഖാവ് കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Related News

Recent News

Previous
Next

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Editor's Pick