ശബരിമലയും അതിന്റെ ഭാഗമായ കറുപ്പും ദ്രാവിഡന്റേത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്ത്.. 
ശബരിമല മൂന്നര നൂറ്റാണ്ട‌്മുമ്പ‌് ദ്രാവിഡ ആരാധനാകേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നും അവിടെ വൈദിക ചടങ്ങുകളോ അനുഷ‌്ഠാനങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന പന്തളം കൊട്ടാരം രേഖ കണ്ടെത്തി. കലൂരിലെ ഡോ. മോൺസൻ മാവുങ്കലിന്റെ സ്വകാര്യശേഖരത്തിലാണ‌് ശബരിമലയുടെ ചരിത്രം വിളിച്ചോതുന്ന 351 മലയാളവർഷം പഴക്കമുള്ള രാജമുദ്രയുള്ള രേഖയുള്ളത‌്. പന്തളം കോവിലധികാരി ശബരിമലയിലെ മകരവിളക്കിനും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകൾക്കും പണം അനുവദിച്ച‌്  ‘ചവരിമല’ കോവിൽ അധികാരികൾക്ക‌് കൊല്ലവർഷം 843 ൽ എഴുതിയ ചെമ്പോല തിട്ടൂരമാണ‌് ശബരിമലയുടെ പ്രാചീന ചരിത്രത്തിലേക്ക‌് വെളിച്ചം വീശുന്നത‌് (ശബരിമലയ‌്ക്ക‌് കോലെഴുത്തിൽ ‘ചവരിമല’  എന്നാണ‌് എഴുതിയിരുന്നത‌്). യുവതീ പ്രവേശന വിലക്കു സംബന്ധിച്ചും ഈ രേഖ ഒന്നും പറയുന്നില്ല.
 
 
ശബരിമലയിൽ പുള്ളുവൻ പാട്ട‌്, വേലൻ പാട്ട‌് എന്നീ ദ്രാവിഡ ആചാരങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നും സന്നിധാനത്തെ കാണിക്കയ‌്ക്ക‌് സമീപം കുടിൽകെട്ടി പാർത്തിരുന്നത‌് തണ്ണീർമുക്കം ചീരപ്പൻ ചിറയിലെ കുഞ്ഞൻ പണിക്കരാണെന്നും ചെമ്പേ‌ാല വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചെമ്പേ‌ാല തീർത്തും വസ‌്തുനിഷ‌്ഠവും ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന രേഖയുമാണെന്ന‌് ചരിത്രകാരനും തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽപാലസിലെ പൈതൃക പഠനകേന്ദ്രം ഡയറക‌്ടറുമായ ഡോ. എം ആർ രാഘവവാര്യർ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ കാലപ്പഴക്കം, അതിലെ പുരാതനമായ കോലെഴുത്ത‌് മലയാളം എന്നിവ ഇതാണ‌് വ്യക്തമാക്കുന്നത‌്. ചെമ്പേ‌ാല കൊല്ലവർഷം 843 (ക്രിസ‌്തുവർഷം 1668) ധനുമാസം ഞായറാഴ‌്ചയാണ‌് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത‌്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ‌് മധുരനായ‌്ക്കൻ പാണ്ടിനാട‌് ആക്രമിക്കുന്നതും രാജവംശം പന്തളത്തേയ‌്ക്ക‌് കുടിയേറുന്നതുമെന്നും രാഘവവാര്യർ പറഞ്ഞു.
ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളെയും ചടങ്ങുകളെയും കുറിച്ച‌് ഇന്ന‌് ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും പഴയ രേഖയാണിത‌്. ശബരിമലയിൽ രാജാധികാരം പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖ കൂടിയാണിത‌്. ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്ക‌ും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകൾക്കും 3001  ‘അനന്തരാമൻ പണം’ (അക്കാലത്തെ പണം) കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞൻ പണിക്കർ മുതലായവർക്ക‌് നൽകണമെന്നും ഇതിൽ പ റയുന്നു.
 
ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷ‌്ഠയെക്കുറിച്ചോ മറ്റ‌് ബ്രാഹ‌്ണണാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒരു സൂചനയുമില്ലെന്നതാണ‌് ഈ തിട്ടൂരത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. തന്ത്രിമാരെക്കുറിച്ചോ, ബ്രാഹ‌്മണശാന്തിമാരെക്കുറിച്ചോ ഒരു സൂചനയുമില്ല.
 
എന്നാൽ ദ്രാവിഡ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച‌് പറയുന്നുമുണ്ട‌്. പുള്ളുവൻ പാട്ട‌്, വേലൻപാട്ട‌് എന്നിവ നടത്തുന്നവർക്ക‌് പണം അനുവദിക്കണമെന്നാണ‌് തിട്ടൂരത്തിൽ നിർദേശിക്കുന്നത‌്. ഇവ കൂടാതെ വെടി വഴിപാട‌്, മകരവിളക്ക‌് എന്നിവയെക്കുറിച്ച‌ും  മാളികപ്പുറത്തമ്മയെക്കുറിച്ചും മാത്രമാണ‌് തിട്ടൂരം പറയുന്നത‌്. 18–-ാം പടിക്കുതാഴെ ഇന്നയിന്ന ദിക്കിലുള്ള ഇന്നയിന്ന കുഴികളിൽ വെച്ചുമാത്രമേ കതിന പൊട്ടിക്കാവൂ.  ശബരിമലയിലെ ചടങ്ങുകൾ നടത്താനും തിരുവാഭരണം സുക്ഷിക്കുന്നതിനും ചീരപ്പൻചിറയിലെ കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞൻ പണിക്കർക്കാണ‌് അധികാരം. മേൽനോട്ട അവകാശത്തിന‌് കോവിൽ അധികാരികളുമുണ്ട‌്. അവർ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനവും ചെമ്പൊല വ്യക്തമാക്കുന്നു.  
 
ഉന്നില ദേശത്തെ ഉന്നിയില വീട്ടിൽ നാരായണൻ, തണ്ണീർമുക്കം ദേശത്തെ വെങ്ങല വീട്ടിൽ നാരായണ കുഞ്ഞൻ എന്നിവരാണ‌് തിട്ടൂരത്തിൽ സാക്ഷികളായി പറയുന്നത‌്.  ഇവരും  ഈഴവ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണെന്ന‌് പേര‌് സൂചന നൽകുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന‌് ശബരിമല ദ്രാവിഡ ആചാര കേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്ന‌് വ്യക്തമാണെന്നും രാഘവവാര്യർ പറഞ്ഞു. പ്രാചീന രേഖകൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡോ. മോൺസന‌് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ശ്രീധരമേനോനിൽനിന്നാണ‌് കേരളചരിത്രത്തിലെ ഈ സുപ്രധാന രേഖ ലഭിച്ചത‌്.

ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വഴിത്തിരിവാകുന്നതാണ് "വനിതാ മതിൽ'. സ്ത്രീശക്തിയുടെ പ്രകൃതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉണർച്ചയാണിത്. സ്ത്രീസമൂഹം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചാലകശക്തിയായി മുന്നിലുണ്ടെന്ന വിളംബരമാകും ഇതിലൂടെ നൽകുക. 
 
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രായഭേദമെന്യേ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയെത്തുടർന്ന് ശബരിമലപ്രശ്നം സാമൂഹ്യ‐രാഷ്ട്രീയവിഷയമാക്കി ചില ശക്തികൾ സംസ്ഥാനത്ത് കലാപം കൂട്ടാനുള്ള ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നവോത്ഥാനപാരമ്പര്യമുള്ള സാമൂഹ്യസംഘടനകളെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിളിച്ചുചേർത്തത്. ആ യോഗത്തിൽ ചില സംഘടനാനേതാക്കൾ മുന്നോട്ടുവച്ച നിർദേശമാണ് നവോത്ഥാന മൂല്യസംരക്ഷണത്തിന് ജനുവരി ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരംമുതൽ കാസർകോടുവരെ "വനിതാ മതിൽ' തീർക്കുകയെന്നത്. അതിന് സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകിയതോടെ ജാതി‐മത‐സാമുദായിക പരിഗണനകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒന്നായി ഇത് മാറി.
 
വനിതാമതിൽ റാം മോഹൻറോയി തുടങ്ങിവച്ച ഉണർവിന്റെ ശക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും  ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പിസ്വാമിയും  പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചനും  അയ്യൻകാളിയും  അംബേദ്കറും  ഗാന്ധിജിയും  ഇ എം എസും എ കെ ജിയും  പി കൃഷ്ണപിള്ളയും  തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപക ആനിബെസന്റും  അലിഗർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേ നേതാവ് സർ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാനും എല്ലാം ഉയർത്തിയ നവോത്ഥാനമൂല്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനാണ്. സ്ത്രീകൾ അണിചേരുന്ന വനിതാ മതിൽ നവോത്ഥാനത്തിനായി "ഉത്തിഷ്ഠത, ജാഗ്രത' എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.
 
 

More Articles ...